No 첨부 제 목 등록일
13   성결신문 광고게재(14.11.22일자) 2014-11-20
12     2014년 목사안수 예정회원 2013-12-10
11     107년차 총회휴무안내 2013-05-24
10     2013년 목사안수 예정회원 2012-12-10
9     교역자공제회 임시휴무 안내 2012-11-06
8   호봉승급안내 2012-10-31
7     106년차 총회 휴무안내 2012-05-19
6     호봉 금액변경 안내문 2011-12-15
5     공제회비 인상 안내 2011-12-08
4     2012년 목사안수 대상회원 2011-12-08
 
     [1] 2 [3]